لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت 2021

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت 2021

لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سال 2021

Anhui Medical University

Army Medical University

Beijin Normal University

Beijing University of Chinese Medicine
‎فقط برای طب سنتی و داروسازی در مقطع تحصیلات تکمیلی برای دارندگان مدارک پزشکی

Capital Medical University

Central South University

China agricultural university

China Med University

China Pharmaceutical University

Chinese University Hong Kong

Chongqing Medical University

Dalian Medical University

East China Normal University

East China University of Science and Technology

Fudan University

Guangzhou Medical University

Harbin Medical University

Huazhong Agricultural University

Huazhong University of Science and Technology

Jiangsu University

Jilin University

تحصیل در چین

Jinan University

Nanjing Agriculture University

Nanjing Medical University

Nanjing University

Nanjing University of Chinese Medicine

Nankai University

Nantong university

Northwest A&F University

Ocean University of China

Peking University

Peking Union Medical College

Shandong University

Shanghai jiao Tong University

Shanghai University of Traditional Chinese Medicine

Shantou University

SiChuan University

Soochow University

South China University of Technology

Southeast University

Southern Medical University

Southwest University

Sun Yat-Sen University

Tianjin Medical University

Tianjin University

Tongji University

Tsinghua University

University Hong Kong

University of Science and Technology of China

Wenzhou Medical University

Wuhan University

Xiamen University

Xian jiaotong University

Zhejiang University

Zhejiang University of Technology

Zhengzhou University

اپلای چاینا

ارسال پیام در واتس اپ